Nästa artikel

  • Anna Fridell är doktorand vid Karolinska Institutet och arbetar på en onlineversion av Kontakt, en social färdighetsträning i grupp för autistiska unga.

  • Elever med autism har betydligt högre frånvaro än elever utan diagnoser. En anledning kan vara svårigheter i det sociala samspelet.

Premium Genom insatsen Kontakt får barn och ungdomar med autism möjlighet att öva på sociala färdigheter i grupp – med goda resultat enligt flera studier. Nu utvecklar forskare vid npf-kompetenscentret KIND en onlineversion av insatsen, iKontakt. Förhoppningen är att den ska spridas till fler, inte minst barn som av olika skäl har svårt att ta del av de fysiska gruppträffarna. För Special Nest berättar psykologen och doktoranden Anna Fridell mer om projektet.

Inom ramen för gruppinsatsen Kontakt får barn och ungdomar med autismspektrumdiagnos, ASD, diskutera och öva på viktiga sociala färdigheter såsom att starta och upprätthålla konversationer, tolka icke-verbala kommunikativa signaler, hantera missförstånd och ta sociala initiativ. För något år sedan tillkom en anpassad variant under namnet Skolkontakt där elever med autismdiagnoser eller autismliknande svårigheter får träna på skolrelaterade sociala färdigheter i grupp i skolmil

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons