Nästa artikel

  • "World och Warcraft och liknande spel ger social träning i ett överblickbart sammanhang", säger författaren och psykologen Bo Hejlskov Elvén.

Premium När unga tillbringar större delen av tiden med onlinespelande är det lätt att omgivningen börjar oroa sig, särskilt om skolan hamnar i kläm. Samtidigt tycks spelandet ge upphov till social träning. Hur illavarslande är beteendet, egentligen?

Huruvida det är skadligt med för mycket skärmtid har varit ämnet för en debatt under de senaste åren. Unga som tillbringar stora delar av dagen framför telefonen, läsplattan eller datorn får sämre motorik, hälsa och sociala färdigheter, har det hetat. Men vissa har i stället lyft fram fördelarna, som ett minskat avstånd till resten av världen och en ökad tillgänglighet till information. Bland ungdomar med så kallad hemmasittarproblematik är det långt ifrån ovanligt att en s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons