Nästa artikel

  • "Att minska komplex och hjälpa elever att slippa känna sig dumma är en av de viktigaste sakerna som metoden kan bidra med", säger Anna Aldenius Isaksson.

  • Specialpedagogen Anna Aldenius Isaksson.

Premium Genom att använda flera sinnen i sin inlärning kan elever lättare knäcka läskoden. Det upptäckte specialpedagogen Anna Aldenius Isaksson som har utvecklat metoden Läsklar. ”Studier som gjorts har visat att metoden är väldigt effektiv för barn med läs- och skrivsvårigheter,” säger hon till Special Nest.

Anna Aldenius Isakssons metod Läsklar låter flera olika sinnesintryck hos eleven arbeta samtidigt genom att parallellt använda handrörelser, ljud och berättelser för att lära sig bokstäverna. – Vårt minne har olika delar och genom den här metoden kan dessa delar hjälpa varandra. Bokstavsjud är så finmotoriska, det är mycket mer handfast att se rörelsen för bokstaven, säger Anna Aldenius Isaksson. Läsklar är en multisensorisk läsinlärningsmetod som består av tre steg. I de

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons