Nästa artikel

  • "Jag brukar säga att barn med autism tyvärr inte får någonting gratis. Det som sker mer eller mindre automatiskt hos andra barn, till exempel den sociala kompetensen, tar längre tid att öva upp hos barn med autismdiagnos", säger Nils Haglund. Genrebild: personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Nils Haglund är psykolog och disputerade 2017 med avhandlingen Autism – tidig screening och behandling. Idag är han utvecklingsledare på barn- och ungdomshabiliteringen inom Region Skåne.

Premium Hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd är den sociala förmågan vanligen nedsatt. Kan man då som förälder göra något för att öva upp den? Special Nest ställde frågan till psykologen Nils Haglund.

Ett vanligt symptom vid autism är begränsningar i den sociala och kommunikativa förmågan och motivationen. Detta kan i sin tur på olika sätt medföra problem i interaktionen och samspelet med omgivningen, vilket många av Special Nests intervjupersoner har vittnat om och vilket i förlängningen riskerar att skapa en spiral av negativa erfarenheter och undvikarbeteenden. I det första fallet – förmågan – kan det handla om att personen inte förstår hur man bör kommunicera i en give

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons