Nästa artikel

  • Laleh Nayeb är logoped och forskare.

  • Nils Haglund är psykolog och forskare.

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Inom ramen för barnhälsovårdens nationella program görs idag språkscreening av alla barn vid 2,5–3 års ålder – men däremot sker inte screening för autism. Vad avgör egentligen vilka tillstånd som screenas? Special Nest har intervjuat två forskare som har studerat screening: logopeden Laleh Nayeb och psykologen Nils Haglund.

– Det är viktigt med så tidig upptäckt som möjligt av språk- och kommunikationsstörning hos barn eftersom språket oftast är en tidig markör för barnets generella utveckling, säger Laleh Nayeb. Laleh Nayeb är legitimerad logoped med lång erfarenhet av arbete med barn, flerspråkighet och språkstörning. Hon är verksam på Centrala Barnhälsovården i Uppsala och inriktad på fortbildning av BVC-personal, forskning och metodutveckling. Som doktorand har hon gjort flera vetenskapli

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons