Sarah Thorén

Forskning
Inom ramen för barnhälsovårdens nationella program görs idag språkscreening av alla barn vid 2,5–3 års ålder – men däremot sker inte screening...
Forskning
Den språkscreening som har använts för treåriga barn kan med fördel genomföras ett halvår tidigare, med viss modifiering. Men med vinsterna kommer...