Nästa artikel

  • Petra Linnsand är psykolog och en av forskarna bakom den nya studien som visar på en hög förekomst av autism i ett multietniskt område i Göteborg.

Premium Tidigare forskning visar på högre förekomst av autism i multietniska populationer. En ny studie i Göteborg har kommit fram till samma resultat. Vården behöver hitta nya sätt att arbeta för att möta de behov som finns, menar psykologen Petra Linnsand. Ett sådant nytt arbetssätt används i den multietniska stadsdelen Hjällbo i Göteborg.

– Genom att erbjuda både utredning och insatser i samma team vill vi motverka glapp i vården, där familjerna riskerar att falla emellan. Hjällbosamverkan småbarn finns i familjernas närmiljö och vi ser att vi når fler barn och deras familjer, säger Petra Linnsand till Special Nest. Petra Linnsand är psykolog och arbetar inom Specialistcentrum Barn och Unga vid Angereds Närsjukhus i Västra Götalandsregionen, i småbarnsteamet Hjällbosamverkan småbarn. Hon har lång erfarenhet som

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons