Marianne Hannerz

Forskning
Autism är betydligt vanligare bland barn som har utlandsfödda föräldrar. Samtidigt kan en centraliserad vård och kulturella skillnader i synen på...
Forskning
Tidigare forskning visar på högre förekomst av autism i multietniska populationer. En ny studie i Göteborg har kommit fram till samma resultat. Vården...