Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Melissa Black är arbetsterapeut och har doktorerat vid Curtin University i Perth i Australien men är nu knuten till KIND i Stockholm.

Premium Att personer med autism har svårigheter i det sociala samspelet och även kan ha social ångest har tidigare forskning visat, men hittills har lite varit känt om vad de själva känner. En ny studie vid Karolinska Institutet ger via intervjuer med personer med autism en unik inblick i deras upplevelser vid social samvaro.

– Det mest spännande är att detta ger oss insikter om vad personer med autism tänker vid social interaktion och hur de gör för att hantera situationerna. Mycket forskning har mätt graden av ångest, men ingen har tidigare frågat vad de verkligen känner. Att de nu själva får beskriva sina erfarenheter ger en god bas för fortsatt forskning och stöd, säger Melissa Black. Melissa Black är arbetsterapeut och har doktorerat vid Curtin University i Perth i Australien. Förra året kom h

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons