Nästa artikel

Sociala medier har än så länge inte ersatt vanlig social interaktion som sker ansikte mot ansikte, visar ny amerikansk studie.

Forskaren Jeffrey Hall vid University of Kansas har i studien, som finns publicerad i vetenskapsjournalen New media & Society, undersökt hur en grupp personer hanterar sina sociala medier. Resultatet visar att det inte stämmer att vi mer och mer förlitar oss på sociala medier, såsom Facebook, för att utöva socialt umgänge. Studien visar istället att merparten av deltagarnas sociala interaktion inträffade på andra sätt än via sociala medier, och att personerna ansåg att sociala medier inte är social interaktion. Läs mer om studien här.

Kategorier: 
Forskning
Annons