Nästa artikel

  • Före autismdiagnosen kände sig Lotta Rizzo ofta förvirrad och missförstådd i arbetssammanhang.

Premium Hon diagnostiserades med autism vid 40 års ålder och hade under lång tid haft svårt att navigera i arbetslivet. ”Man förväntas göra, förstå och kommunicera vissa saker trots att man inte har samma förförståelse som andra”, säger Lotta Rizzo, 60, som idag är konsultchef och arbetsledare på it-företaget Left is Right.

Före autismdiagnosen kände sig Lotta Rizzo ofta förvirrad och missförstådd i arbetssammanhang. – Det var inte själva utförandet av arbetsuppgifter som var problemet, däremot missuppfattade jag ofta vad jag skulle göra, säger hon till Special Nest. Svårigheterna låg ofta i enklare uppgifter som involverade social interaktion och sammanställning. Lotta Rizzo grävde ner sig för djupt och fick inte grepp om vad hon förväntades göra. Komplexa uppgifter, å andra sidan, var mer fö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons