Nästa artikel

Den 18 september disputerar Lotta Höglund Carlsson på avhandlingen ”Prediagnostic and comorbidity factors in preschool children with autism”. Studien handlar om screening och riskfaktorer bland förskolebarn med autism.

I studien undersöktes olika metoder för att kunna diagnostisera förskolebarn inom autismspektrat tidigare än idag. Resultaten visade att det går att identifiera autistiska symptom redan vid barnets 18-månaderskontroll, i synnerhet hos dem som även har andra funktionsnedsättningar. CHAT-test vid 18 månader bidrog dock inte till tidigare diagnoser. Tidigt (vecka 12) eller sent (vecka 18) ultraljud gjorde heller ingen skillnad.

De barn som låg inom autismspektrat studerades under ytterligare två år, och 91 procent av dem visade sig ha minst ytterligare en funktionsnedsättning. Vanligast var språkstörning, utvecklingsstörning, motoriska problem, eller hyperaktivitet.

Lotta Höglund Carlsson är forskare vid Gillbergcentrum (GNP) och barnläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Studien finns publicerad på Gillbergcentrums hemsida.

Annons