Nästa artikel

Bristande samarbete och förebyggande arbete är en anledning till att många svenska skolor brister i att anpassa undervisningen och ge särskilt stöd till eleverna.

Under förra året granskades 775 skolor och 295 huvudmän i Skolinspektionens återkommande och regelbundna granskning. Drygt 40 procent av grund- och gymnasieskolorna brister i att anpassa undervisningen och i att ge särskilt stöd till eleverna. Det skriver Skolvärlden.

Enligt Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolinspektionen, handlar det dels om att lärare och skolhälsovård inte samarbetar och inte arbetar förebyggande, dels om prioriteringar.

Han är dock inte förvånad över statistiken.

– Siffrorna pekar på ett stort problem, men de ligger i linje med det vad vi sett tidigare, säger Tommy Lagergren till Skolvärlden.

 

Annons