Nästa artikel

Forskare världen över är överens om att schack stimulerar det logiska tänkandet. Det har även visat sig vara viktigt för social kompetens och koncentrationsförmåga. ”Både i Danmark och Tyskland har man konstaterat att användningen av schack minskar behovet av specialpedagogiska insatser”, säger Lars Holmstrand, professor i pedagogik.

– Schack är bra för självförtroendet och självbilden, säger Lars Holmstrand, professor i pedagogik på Linnéuniversitetet i Växjö, till Skolvärlden.

Han menar att en av de viktigaste poängerna med schack är att man tränar sig att tänka. För de yngre barnen kan det vara oerhört viktigt att uppleva att de kan räkna ut saker, se framåt, göra egna bedömningar och avvägningar, och fatta beslut.

 

Tränar tankeförmågan
Både svensk och internationell forskning visar att schackspel är bra för matematisk tänkande och att tillämpa kunskaper på ett konkret plan. Studier visar också att schack kan användas bland elever med specialpedagogiska behov.

– Det är ett bra sätt att träna koncentration och tankeförmåga, och kan fungera förebyggande. Både i Danmark och Tyskland har man konstaterat att användningen av schack minskar behovet av specialpedagogiska insatser, säger Lars Holmstrand.

Fördelarna med att använda schack i undervisningen har upptäckts på många håll i världen, och spelet är på väg att etablera sig på allvar i skolans värld.

Sveriges schackförbund låg bakom Sveriges första schackpedagogiska kurs på Malmö högskola våren 2014. Jesper Hall är ansvarig för schackförbundets satsning.

– Schack i skolan växer starkt över hela världen. Jag tror att nyckeln är insikten om att schacket i sig inte behöver vara målet, utan kan vara ett medel, säger han till Skolvärlden.

 

Alla kan vara med
Jesper Hall reser runt på skolor i landet och sprider sina kunskaper, inte minst om schackets positiva sociala värden. Att det är ett gränsöverskridande spel som alla kan vara med i.

– Den riktigt fina biten handlar om det sociala. Det spelar ingen roll hur gammal du är, om du är kille eller tjej, om du kan svenska, är sent utvecklad, eller vilken social status du har i gruppen. Barnens drag på brädan är det enda som betyder något.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons