Nästa artikel

  • "Man vill så gärna kunna jobba på ett hälsofrämjande och förebyggande sätt. Men ofta saknas både resurser och utbildad personal”, säger Julia Lindh, ordförande i Sveriges elevråd - SVEA.

Premium Hon brinner för elevers välmående och en fungerande elevhälsa – och är kritisk till att skolan ofta är alltför resultatinriktad. Som ordförande i Sveriges elevråd - SVEA driver Julia Lindh frågan om en elevhälsa som är tillgänglig och arbetar förebyggande.

Det går inte att ta miste på Julia Lindhs engagemang när hon pratar om vikten av elevens rätt att göra sin röst hörd och bli tagen på allvar. Nu har hon varit förbundsordförande i Sveriges elevråd - SVEA ett år och kommer att sitta kvar även under 2017. Men hennes intresse för elevinflytande började redan under högstadiet. – Jag tyckte tidigt att det var orättvist att så mycket bestämdes över elevernas huvud. När jag blev elevrådsordförande i min skola på högstadiet in

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons