Nästa artikel

I en artikel på Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) webbplats berättas om hur Dorotea kommun satsar på att stärka skolans elevhälsa.

Nils Broman, rektor och skolchef i Dorotea kommun, berättar att elevhälsan inte bara ska vara något som eleverna vänder sig till när problem har uppstått, utan den ska hela tiden vara närvarande i ämnesundervisningen och därigenom synlig i skolan. Det handlar bland annat om att minska stressen hos eleverna genom lektionernas uppbyggnad och specialpedagogiska metoder. Nils Broman berättar också att Dorotea tidigare har haft svårt att leva upp till kompetenskraven som finns kring elevhälsan, men nu har detta ändrats.

– Kommunen stärker elevhälsoteamet på olika sätt: personalstyrkan har utökats, elevhälsoteamets träffar har utvecklats och framför allt stärker man genom coachning och handledning. Ett starkt elevhälsoteam som jobbar utåtriktat och förebyggande gör att vi kan ha elevhälsan som en övergripande idé som genomsyrar skolarbetet, säger Nils Broman i artikeln på SPSM:s hemsida.

Kategorier: 
Skola
Annons