Nästa artikel

  • Björn Högberg är lektor på institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Premium Svenska elever verkar idag uppleva större stress, nedstämdhet, huvudvärk och sömnsvårigheter jämfört med början av 2000-talet, och fler upplever att de inte hör hemma i skolan. Special Nest har intervjuat Björn Högberg, forskare vid Umeå universitet, om hur skolpolitiken påverkar elevernas mående. ”Att vi har fått en mer bedömningstung skola och tidigare betyg skulle kunna driva på en ökad diagnosförekomst”, säger han.

I sina studier har Björn Högberg, som är lektor på institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, tittat på stora enkätundersökningar och statistiskt material för att finna samband mellan elevers mående och den skolpolitik som bedrivs. Hans studier har framför allt identifierat tre aspekter av hur skolpolitiken påverkar elevernas psykiska hälsa. Att skolan är en social arena är en av dem. – Skolan är den plats utanför hemmet där de flesta barn spenderar mest tid och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons