Nästa artikel

  • "Vi har velat komma till en situation där de extra anpassningarna inte ses som pålagor. De ska istället ingå i den ordinarie undervisningen", säger Kringlaskolans rektor Sirkka Persson.

  • "Vi har velat komma till en situation där de extra anpassningarna inte ses som pålagor. De ska istället ingå i den ordinarie undervisningen", säger Kringlaskolans rektor Sirkka Persson.

Premium Strukturerade klassrum, tillgängliga hjälpmedel och visuella scheman. Kringlaskolan har gjort extra anpassningar till en naturlig del av den ordinarie undervisningen. Special Nest har intervjuat rektorn.

När Sirkka Persson blev rektor på Kringlaskolan i Södertälje år 2002 bestämde hon sig tidigt för att funktionsnedsättningar inte ska bli funktionshinder. Alla elever ska ges samma möjligheter att lyckas i skolan, oavsett om det har diagnos eller inte. Genom åren har Kringlaskolan, som har 480 elever från förskoleklass till årskurs nio (varav drygt 30 procent har diagnoser), byggt upp ett arbetssätt där extra anpassningar har blivit vardag. Strategin har varit framgångsrik och i d

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons