Nästa artikel

  • Sirkka Persson är rektor på Kringlaskolan i Södertälje och bloggar på www.principalpersson.com

Premium Problemet med hemmasittande elever blir allt större. På Kringlaskolan i Södertälje har man försökt få bukt med problemet genom att montera en kamera i taket på klassrummet.

Elever med lång skolfrånvaro kallas ofta för hemmasittare. Det handlar om barn som av olika anledningar inte går till skolan. Sirkka Persson är rektor på Kringlaskolan i Södertälje, en fristående F–9-skola med en hög andel elever som har en NPF-diagnos. – Av våra 430 barn har 135 barn någon form av NPF, säger hon. I dagsläget har Kringlaskolan tre hemmasittande elever men under sin tid inom skolan har Sirkka Persson, de senaste åren, märkt en ökning av problemet.   – Mån

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons