Nästa artikel

  • "Vi kan förhoppningsvis tydligt visa att det finns skillnader i hur de olika nivåerna hanterar problemet. Det är i alla fall vår hypotes. Och att man arbetar och agerar på olika sätt är i sig ett problem", säger Christopher Kindblad.

Premium "Det finns en bristande styrning från staten kring hemmasittandet och en bristande enhetlighet mellan skolorna och kommunerna för att förebygga det." Det säger Christopher Kindblad, forskare vid Halmstad högskola, som tillsammans med kollegan Ulf Petjäjä nu ska titta närmare på området.

Hemmasittare – elever som av olika anledningar inte går i skolan – är långtifrån ett obekant fenomen i Sverige. Enligt siffror från Skolverket är det runt 1 650 grundskolelever som har varit borta en månad eller längre de senaste sex åren. Samtidigt har 600 elever har varit borta ett halvår eller längre. Men trots att hemmasittandet är ett stort problem finns relativt liten forskning på området. Inte ens definitionen av hemmasittande är helt entydig. Somliga skolor/kommuner dr

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons