Nästa artikel

4 av 5 högstadieskolor har hemmasittare och hälften av skolorna upplever att problematiken ökat de senaste fem åren, enligt årets Learnoxrapport.

Årets Learnoxrapport visar att:

  • Fyra av fem högstadieskolor i Sverige har minst en hemmasittare.
  • Hälften av högstadieskolorna upplever att problematiken har ökat de senaste fem åren.
  • Trots att högstadieskolorna satsar mer än tidigare räcker inte resurserna till.

Under Almedalsveckan 2016 presenteras årets Learnoxrapport, framtagen i samarbete med TNS Sifo. Rapporten undersöker hemmasittandets utbredning och vilka insatser skolorna gör.

Bland Sveriges högstadieskolor där problematiken är som störst framgår det att:

  • 76 procent upplever att antalet hemmasittare är oförändrat eller har ökat de senaste fem åren medan endast 7 % upplever en minskning
  • Över 60 procent upplever att de lägger ned mer tid och personal på hemmasittare jämfört med för fem år sedan.
  • 52 procent upplever att de trots detta inte har tillräckligt med personal för att kunna hjälpa hemmasittare

Enligt skolverket saknade över 14 procent av niondeklassarna gymnasiebehörighet under vårterminen 2015.

Ta del av Learnoxrapporten på www.learnox.se/learnoxrapporten

Annons