Nästa artikel

  • Magelungen anordnade i slutet av april en konferens om hemmasittare.

  • "Gemensamt för alla som jobbar med problematisk skolfrånvaro är att vi behöver tänka mer långsiktigt", säger Magelungens hemmasittarexpert Ia Sundberg Lax.

Premium Kartlägga problemen kring elevens skolfrånvaro innan åtgärder sätts in och jobba mer långsiktigt. Det är två av flera viktiga frågor som avhandlades under den nationella konferensen om hemmasittare som Magelungen anordnade i slutet på april.

Runt 250 personer deltog i Magelungens konferens i Göteborg och Ia Sundberg Lax, chef på Magelungen Hemmasittare, tycker konferensen blev lyckad. – Vi lyssnade till ledande experter och fick även möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter, säger hon. Ia Sundberg Lax upplever att problematisk skolfrånvaro uppmärksammas mer idag än tidigare men också att kunskapen kring problematiken ökar. – En del är nog att vi blir allt mer medvetna om vilken skyddsfaktor skolan är och där

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons