Shutterstock/Pressbild

Hjälpmedel
Strukturerade klassrum, tillgängliga hjälpmedel och visuella scheman. Kringlaskolan har gjort extra anpassningar till en naturlig del av den ordinarie...
Hjälpmedel
Kan ett npf-vänligt spel bidra till att unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser kommer ut i sysselsättning? Lidingö stad har utvecklat spelkonceptet...
Annons
Liv & Hem
Att höra inre röster behöver inte nödvändigtvis likställas med psykisk sjukdom. Special Nest berättar om ett lika tabubelagt som vanligt förekommande...
Forskning
Bättre samarbete mellan skola och hem. Det är en kortfattad beskrivning av syftet med samverkansutbildningen “Metoder i vardagen” som vänder sig...