Nästa artikel

  • "Förstår man barnens problematik, ser den och kan dela deras erfarenheter så kommer man långt", säger metodutvecklaren Erik Virkberg som vill se bättre samarbete mellan skola och hemmiljö.

  • "Förstår man barnens problematik, ser den och kan dela deras erfarenheter så kommer man långt", säger metodutvecklaren Erik Virkberg som vill se bättre samarbete mellan skola och hemmiljö.

Premium Bättre samarbete mellan skola och hem. Det är en kortfattad beskrivning av syftet med samverkansutbildningen “Metoder i vardagen” som vänder sig till föräldrar och lärare till barn med adhd. Special Nest har träffat utbildningens grundare.

Erik Virkberg är behandlare och metodutvecklare med över 40 års erfarenhet av arbete inom vården.  Han är övertygad om att ett nära arbete med familjen och personalen i skolan är vad som behövs för att lyckas med elever som har en npf-problematik. Vi träffar honom i Uppsala för att prata om ”Metoder i vardagen”. Det är en klinisk samverkansutbildning, riktad mot föräldrar och skolpersonal till barn med diagnosen adhd, som startades redan under 90-talet och som 2008 blev fokus

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons