Nästa artikel

Premium En analytisk ledstång för att beskriva problem och hitta konkreta lösningar. Det är en kort beskrivning av stödmaterialet Levla Förskolan som i dag används inom Umeå kommun.

2013 inledde psykologen Erik Rova och hans kollegor Anna Boman och Liselott Wihlbäck projektet Levla Lärmiljön i grundskolan i Umeå kommun. Syftet var att utveckla ett stödmaterial för att tidigt förebygga och hantera problemsituationer i skolan och hitta konkreta anpassningar och lösningar. Ordet ”Levla” härstammar från dataspelsvärlden och betyder i princip ”att höja sig en nivå”. Inom ramarna för Levla Lärmiljön utvecklades också ett material specifikt riktat till yng

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons