Nästa artikel

  • Linda Sandell är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

  • Genrebild.

Premium Många lärare lämnas ensamma i utredningar om särskilt stöd, vilket är en större pedagogisk stödinsats för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Nu har det kommit ett nytt material som ska ge stöd under utredningarna – och i det betonas vikten av att skolpersonal, vårdnadshavare och inte minst eleven själv involveras.

En statlig utredning från 2021 om hur elever bättre ska kunna nå kunskapskraven visade att lärare och skolpersonal behöver mer stöttning i utredningar om särskild stöd. Utifrån ett regeringsuppdrag har nu Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tillsammans med Skolverket tagit fram ett konkret stödmaterial. – Det är tänkt att ge alla som ska göra utredningar någonting att hålla sig i, vilket kan leda till att elever får bättre stöd i skolan, säger Linda Sandell, rådgivare

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons