Nästa artikel

  • Christine Sjövik och Jessica Kristoffersson arbetar vid Elevhälsans stödteam till förskola i Umeå kommun och har anpassat stödmaterialet "Levla lärmiljön" till förskolan.

Premium En analytisk ledstång för att beskriva problematiska situationer och hitta konkreta lösningar – snabbt. Det är en kort beskrivning av stödmaterialet "Levla förskolan" som idag används av förskolepersonal inom Umeå kommun.

Förskolan är till för alla barn och ska erbjuda en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik och barnen ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet och barnens bästa ska alltid vara utgångspunkten. Enligt skollagen och förskolans läroplan ska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan, och barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta. Levla lärmiljön* är ett väg

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons