Nästa artikel

  • "Relationen mellan pedagoger och barn är avgörande för barns möjlighet att tillgodogöra sig förskolans verksamhet", säger Jenny Jakobsson Lundin.

  • "Det mellanmänskliga samspelet på förskolan är lika viktigt för barnen och som för personalen", säger Jenny Jakobsson Lundin.

Premium På förskolan uppstår ofta det goda samspelet automatiskt mellan barn och pedagoger, men ibland kärvar det och de positiva mötena uteblir. Det kan handla om barn som är svåra att förstå sig på eller som uppvisar problemskapande beteenden. Då behöver pedagogerna hjälp att förstå mer om samspelets psykologi, berättar psykologen Jenny Jakobsson Lundin för Special Nest.

Det goda mellanmänskliga samspelet mellan barn och pedagoger uppstår oftast helt automatiskt på en förskola. Men när det inte sker med vissa barn, kan förskolans personal behöva mer kunskap om samspelets psykologi och skaffa sig strategier för att fördjupa relationerna med barnen. – Relationen mellan pedagoger och barn är avgörande för barns möjlighet att tillgodogöra sig förskolans verksamhet, men det är inte alltid de stora åtgärderna som är avgörande, utan medvetna kvali

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons