Nästa artikel

För elever som saknar en egen stark drivkraft eller stöd hemifrån blir relationen med läraren extra viktig för att hålla motivationen uppe. I en filmad intervju berättar skolpsykologen Jenny Jakobsson Lundin för tidningen Skolvärlden om varför psykologisk kunskap är så viktig för god inlärning.

 

Att få samspelet med eleverna att fungera i klassrummet kan ibland vara en utmaning för lärare. Men att det här fungerar är enormt viktigt för elevernas inlärning. Goda relationer skapar motivation och lust att lära. För att lyckas uppnå en så bra undervisning som möjligt behöver därför lärare, skolledare och elevhälsa ha god relationskompetens och psykologisk kunskap, menar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin.

Tillsammans har de skrivit boken "Psykologi för klassrummet" (Lärarförlaget) där de ger handfasta tips på hur man kan gå tillväga som lärare. De utgår från fallbeskrivningar av klassrumssituationer och presenterar forskning och teorier om exempelvis anknytning och elever i konflikt. De bjuder också på strategier för att bemöta föräldrar och diskuterar motivation och gruppsykologi.

Kategorier: 
Skola
Annons