Nästa artikel

Hjälpmedlet Funkarna, stödmaterialet Levla förskolan, forskning om adhd och entreprenörskap, vänskapsrelationer vid autism. Special Nest önskar god jul genom att tipsa om några läsvärda intervjuer och reportage från det gångna året.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tio Special Nest-artiklar från 2020:

"Funkarna vill ge röst åt barnen": En artikel om Funkarna, ett hjälpmedel som bygger på tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande.

”Småpilligt arbete att rätta sjökort”: Detta är en intervju med Sandra Petojevic. Hon diagnostiserades med Aspergers syndrom i vuxen ålder och fick då en förklaring till sina svårigheter. Idag arbetar hon som sjökortsrättare – ett yrke där hennes blick för detaljer och skärpta sinnen kommer väl till pass.

"Sonens autismdiagnos inspirerade kritikerhyllat album": Här möter vi artistenThe Tarantula Waltz, eller Markus Svensson som han egentligen heter. Genom sin musik kunde han precisionsskildra känslorna som uppstod när sonen fick en autismdiagnos.

"Entreprenörskap passar folk med adhd": Här skriver vi om företagsekonomiprofessorn Johan Wiklunds forskning, som är inriktad mot adhd och entreprenörskap.

"Så tänker personer med autism om vänskap": Ett reportage om vänskapsrelationer vid autism. Bilden av att autistiska personer är isolerade ensamvargar som flyr undan socialt samspel utmanas både av forskning och av personer som själva är öppna om sina diagnoser.

"Så kan stressen minska för lärarna": Här berättar vi om boken Hållbart lärarliv som genom en rad praktiska råd och tips ska hjälpa lärarna att få mindre stress och mer struktur i vardagen.

 "Hantera svårigheter innan de har uppstått": Denna artikel handlar om stödmaterialet Levla förskolan, en analytisk ledstång för att beskriva problematiska situationer och hitta konkreta lösningar.

"Fortsatt ökning av anmälningar om problem på LSS-boenden": Här intervjuas Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det ökade antalet anmälningar om missförhållanden på LSS-boenden.

"10 seglivade myter om autism": Jill Faulkner berättar om några vanliga fördomar om autism.

"Min sons diagnos fick mig att tänka'": En intervju med den brittiske forskaren Damian Milton vars forskning handlar om kommunikationen mellan personer med respektive utan autism.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons