Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • "Vi vill att fler lärare ska få ett roligare och mindre stressigt arbete genom att använda mer planering, så att alla duktiga lärare som finns inte slutar", säger Helén Vedlé.

Premium Praktiska minneslistor, schemalagd koncentrationstid och fokus på återhämtning. Det är några saker som tas upp i boken ”Hållbart lärarliv” som genom en rad praktiska tips ska hjälpa lärarna att få mindre stress och mer struktur i vardagen. Special Nest har intervjuat Helén Vedlé, en av bokens författare.

Att lärare brottas med stress på jobbet är ingen nyhet. En internationell undersökning, lanserad under våren och gjord av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, visar att 42 procent av den svenska låg- och mellanstadielärarkåren är stressad till följd av arbetet. För högstadie- och gymnasielärarna är motsvarande siffra 45 procent. En fjärdedel av de svenska lärarna uppger i studien, som tidningen Skolvärlden rapporterade om i mars i år, att arbetet påverkar deras psykisk

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons