Nästa artikel

  • "Personer med epilepsi bör screenas för autism och om man misstänker autism, bör man gå vidare med en utredning. Man ska inte tro att alla problem beror på epilepsin eller medicineringen. Kunskapsnivån om npf bland neurologer är för låg i dag vilket leder till underdiagnostik", säger forskaren Heléne Sundelin.

Premium Personer med epilepsi har en ökad sannolikhet att utveckla autism. Även deras syskon och barn har oftare autism, utan att ha epilepsi. Det tyder på att de två tillstånden har gemensam grund, enligt forskaren Heléne Sundelin.

Barnneurologen Heléne Sundelin disputerade i september i år vid Örebro universitet på en avhandling som bland annat handlar om sannolikheten att få autismdiagnos om man har epilepsi. Avhandlingen består av fyra olika studier: en om bindvävssjukdomen Ehlers-Danlos syndrom, en om cerebral pares och två om epilepsi. – Jag valde de diagnoser som jag är särskilt intresserad av och som jag arbetat med i 20 år. Som barnneurolog har jag arbetat med autismutredningar inom habilitering och in

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons