Nästa artikel

  • "Vi behöver bygga upp kunskap om och förståelse för autism så att omgivningen kan anpassas bättre och stressen minska", säger Damian Milton.

Premium Damian Milton är en både känd och erkänd forskare i Storbritannien. Han arbetar vid University of Kent, är filosofie doktor och har autism, vilket har bidragit till hans framgångsrika forskning. Damian Miltons fokus är ömsesidig förståelse och kommunikation mellan personer med respektive utan autism. "Brist på förståelse och felaktigt bemötande kan orsaka stora problem", säger han i en exklusiv intervju med Special Nest.

Damian Milton var en av nyckeltalarna på konferensen Lågaffektiva dagarna som anordnades i Malmö i slutet på januari. Med stillsam ironi och stor precision listade Damian Milton tio regler för bemötande som skulle kunna leda till utmanande beteenden hos personer med autism. Att listan var träffsäker märktes tydligt på skratt och kommentarer under föredraget, som hade rubriken: Ten ways to make me have challenging behavior. På svenska betyder det ungefär Tio sätt som får mig att ta

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons