Nästa artikel

  • Emma Laurin är forskare vid Uppsala universitet och lade nyligen fram sin avhandling i utbildningssociologi.

  • "Mammor till barn med npf måste ofta lägga ner otroligt mycket tid på att strida för att barnen ska få en bättre skolsituation", säger forskaren Emma Laurin.

Premium Mammor till barn med adhd och autism bär på ett tungt individuellt ansvar för att hitta lösningar när barnens skolgång inte fungerar. Skolan bidrar heller inte med den vägledning som föräldrarna hade förväntat sig. Npf-mammor med knappa resurser har det extra tufft. Detta framgår av en ny intervjustudie från Uppsala universitet.

I juni lade Emma Laurin, forskare vid Uppsala universitet, fram sin avhandling i utbildningssociologi. Den har titeln Barn med diagnoser – mödrars och skolors strategier i Stockholm och handlar bland annat om hur barn till föräldrar med adhd och autism upplever, hanterar och förhåller sig till barnens skolsituation som ofta omgärdas av betydande svårigheter*. Hon har intervjuat närmare 40 mammor till barn som har adhd och/eller autism, liksom 14 rektorer på grundskolor och resursskolo

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons