Nästa artikel

En forskningsstudie från KIND, Karolinska institutets enhet för neuropsykiatri, visar en bristande kompetens om autismspektrumtillstånd och adhd hos lärare.

Sedan studien, som fortfarande pågår, startade i januari 2015 har KIND fått in svar från 5 000 lärare och annan skolpersonal. De flesta svaren är hämtade från personal verksamma på skolor i Stockholm, även om 13 kommuner finns representerade.

Av de intervjuade personerna svarade åtta av tio att de inte har tillräcklig kompetens för att undervisa barn med särskilda behov, som autismspektrumtillstånd och adhd.

– Lärarna säger att de inte har fått någon utbildning och att de inte vet hur de ska lösa konkreta svårigheter i klassrummet, säger Sven Bölte, professor i neuropsykiatri vid Karolinska Institutet i Stockholm, som leder forskningsstudien, till SVT Nyheter.

Bölte menar att lärarprogrammet borde göras om: 

– Det borde innehålla mer teori om neurologiska funktionsnedsättningar men också mer pratiskt om hur man ska lösa situationer som uppstår, säger han.

Kategorier: 
Forskning
Annons