Nästa artikel

Antalet utredningar om dyskalkyli har ökat kraftigt under de senaste tio åren.

Dyskalkyli är när man har specifika räknesvårigheter som inte har sin grund i en allmänt svag begåvning eller bristande skolgång.

Jonas Walfridsson vid Talkliniken vid Danderyds sjukhus norr om Stockholm, är huvudförfattare till en fokusrapport om dyskalkyli som i dagarna presenteras av Stockholms läns landsting. Talkliniken är den mottagning i landet som gör flest dyskalkyliutredningar. Under de senaste tio åren har kliniken sett en kraftig ökning i antalet inkomna remisser. År 2004 tog kliniken emot 40 stycken, 2014 var siffran 537. 

– Det kan bero på att diagnosen har blivit mer känd. Det kan också hänga ihop med att många elever har det kämpigt i matte och att lärarna saknar tid och resurser att hantera det, säger logoped Jonas Walfridsson vid Talkliniken till Lärarnas Nyheter.

Han tror att ett starkt tryck från föräldrar kan också bidra till en viss överremittering. En annan förklaring kan vara att forskningen kring dyskalkyli är förhållandevis ny.

Kategorier: 
Skola
Annons