Nästa artikel

Anmälningar om hot och våld mot skolpersonal i Stockholm har ökat med nästan 60 procent på ett år. Samtidigt är lärarna rädda att själva bli anmälda.

Utbildningsförvaltningen drar i sin nyss publicerade riskrapport slutsatsen att våld mot skolpersonal ökat. Förra året skedde 562 anmälningar av våld och hot mot skolpersonal i Stockholm, jämfört med 357 året innan. Samtidigt säger sig var fjärde lärare vara tveksam till att ingripa vid konflikter på grund av rädsla för att bli anmälda.

Lärarnas Riksförbund är oroliga för utvecklingen. Ordförande Bo Jansson menar att lärarna hamnar i kläm mellan å ena sidan elever och lärare, och å andra sidan rektorer.

– Skolan har blivit en marknad och tyvärr beter sig många rektorer som att kunden alltid har rätt. De är rädda att förlora elever och står därför inte upp för lärarna i deras arbete med att upprätthålla ordningen, säger han till Dagens Nyheter.

Även Lotta Edholm, Liberalernas oppositionsborgarråd i Stockholms stad, tycker att situationen är allvarlig.

– Det är som i boken ”Flugornas herre”, där eleverna själva upprätthåller ordningen. I stället måste föräldrarna stötta skolan och politiker måste höja läraryrkets attraktivitet men framför allt göra allt för att backa upp lärare i att de gör rätt när de arbetar för att hålla ordning i klassrummet, säger hon till Dagens Nyheter.

 

Annons