Nästa artikel

Näthat och mobbing i sociala medier blir allt vanligare i skolåldern. Enligt en rapport från Friends uppger 1 av 3 elever att de utsatts för kränkningar på nätet och sociala medier. Samtidigt visar en rapport från Internetstiftelsen att nästan 7 av 10 elever mellan 11 till 16 år uppger att skolan sällan eller aldrig pratas om hur de kan skydda sig på nätet.

I en film på Skolvärlden.se berättar Johnny Lindqvist, expert på ungdomskommunikation och projektledare för No hate speech movement, om att det är viktigt att lärare kan  orientera sig i och förstå det nya medielandskapet. Det är här som eleverna spenderar en stor del av sin fritid och sköter sina sociala relationer. Lärare måste därför vara någorlunda medvetna om hur de olika kanalerna fungerar, och även veta hur kränkningar via dessa kan anmälas och rapporteras.

Vidare bör lärarna uppvisa en nyfikenhet och vilja att diskutera nya sociala mediefenomen med eleverna, och kan på så sätt också få en större insikt i elevernas vardag. Lärarna bör även ha en tydlig dialog med eleverna om att de inte ska vara rädda för att anmäla kränkningar och hot. De bör även uppmana eleverna till att ta bort allt innehåll från andra användare som de inte känner sig helt bekväma med, exempelvis facebookinlägg eller taggningar i instagrambilder. Allt för att eleverna ska känna sig trygga i de egna flödena och medievardagen.

Johnny Lindqvist uppmanar även skolor och lärare till att sammanställa tydliga och konkreta handlingsplaner kring sociala medier. Där ska finnas en kort beskrivning av samtliga kanaler som eleverna på skolan rör sig i samt tydliga riktlinjer och rutiner för hur anmälning av kränkningar går till.

 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons