Nästa artikel

Under läsåret 16/17 ska skolor kunna pröva att undervisa på distans med hjälp av modern informationsteknologi. Försöksverksamheten är en del av Skolverkets utvärdering av fjärrundervisning.

Fjärrundervisning är redan tillåtet i ett par ämnen, däribland handledning i det egna modersmålet, samisk undervisning samt moderna språk.

Nu ska Skolverket utvärdera om fjärrundervisning ska finnas för fler ämnen än idag. Försöket riktar sig bland annat till grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Fjärrundervisning innebär interaktiv undervisning. Läraren och eleverna befinner sig på olika platser, och undervisningen sker med hjälp av och informationsteknologi.

Den 15 april är sista datumet för att anmäla deltagande till försöksverksamheten.
 

Läs mer om försöksverksamheten på Skolverkets hemsida

Annons