Nästa artikel

  • Genrebild. Flickan på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  •  Anette Tiderström Horrsell arbetar på utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun.

Premium Efter avslag på mängder med ansökningar har nu två grundskolor fått grönt ljus från Skolinspektionen och får därmed från 2024 erbjuda distansundervisning som särskilt stöd, till exempel vid problematisk frånvaro. Dock är dörren enbart öppen för elever som bor i Uppsala- eller Göteborgstrakterna.

Sedan 2021 kan elever erbjudas distansundervisning av medicinska, sociala eller psykologiska skäl. Här ingår så kallad problematisk frånvaro, som inte är ovanligt bland elever med npf. Distansundervisning ska vara sista utvägen när de andra alternativen är uttömda, dessutom är målet att eleven ska kunna återgå till ordinarie undervisning för att undvika utanförskap och stigma. De nya reglerna för distansundervisning fick ett varmt mottagande, inte minst av intresseorganisatione

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons