Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Rebecka Ahlvik Doverhem jobbar på Skolinspektionens tillståndsenhet.

Premium Sedan förra året tillåts distansundervisning som särskilt stöd och förhoppningarna är höga om att kunna hjälpa elever med omfattande frånvaro. För att få erbjuda distansundervisning krävs tillstånd från Skolinspektionen – ifjol inkom 66 ansökningar men hittills har bara en gymnasieskola fått grönt ljus. "Tanken är inte att varenda skola i en kommun ska få tillstånd för distansundervisning", säger Rebecka Ahlvik Doverhem på Skolinspektionen.

Från och med den 30 juni 2021 kan elever distansundervisas av medicinska, sociala eller psykologiska skäl. På gymnasienivå kan denna undervisningsform ges av ”andra särskilda skäl”, och på lågstadienivå krävs ”synnerliga skäl”. Lagändringen sågs inte minst som en framgång för de tusentals barn som är drabbade av långvarig skolfrånvaro, en elevgrupp där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade. Problemet är att det i skrivande stund bara finns

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons