Nästa artikel

  • Joanna Graumann Walnested är förbundssekreterare på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.

  • En god man ska bland annat ta hand om huvudmannens egendom, exempelvis betala räkningar, göra budget och se till att kapital är tryggt placerat.

Premium Den som har svårt att sköta ekonomi och myndighetskontakter kan få hjälp av en god man. Idag finns omkring 100 000 gode män, men det behövs fler och en utredning har pekat på att systemet behöver förändras. Special Nest har intervjuat Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

– En god man ska vara som spindeln i nätet för sin huvudman och se till att de beviljade samhällsinsatserna fungerar, men också bevaka brukarens ekonomiska och juridiska intressen och upptäcka eventuella brister hos socialtjänsten och Försäkringskassan. Därför är det bra att det är ett frivilliguppdrag, helt fristående från myndigheter, säger Joanna Graumann Walnestedt. Joanna Graumann Walnestedt är jurist och förbundssekreterare på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons