Nästa artikel

  • "Vi vet att om det blir det bra för elever med utmaningar inom npf så blir det lugnare för alla elever", säger Elinor Kennerö Tonner, biträdande rektorn på Källbrinksskolan som har fått uppmärksamhet för sitt lyckade elevhälsoarbetet.

Premium Källbrinkskolan har fått uppmärksamhet för sitt elevhälsoarbete – vilket också har bidragit till bättre betyg. Biträdande rektorn Elinor Kennerö Tonner säger att skolan har valt att släppa ”good enough”–mentaliteten som ofta finns inom skolvärlden. De siktar hela tiden på att fortsätta utveckla verksamheten och ge samtliga elever möjlighet att tillvarata sig undervisningen och klara skolgången.

De flesta förändringar som Källbrinksskolan har valt att göra handlar om att genomföra samtal som startar tankeprocesser och skapar ett klimat med högt i tak. Frågor som ”Vem är jag som lärare i förhållande till mina elever?” eller ”Är rättvisa att alla får samma sak eller är rättvisa att man få det man behöver?” har varit centrala i processen.. – Vi har lyckats bra anser vi och får också bekräftelse på det utifrån. Vi har till och med resursskolor specialiserade

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons