Nästa artikel

  • "Små barn med psykisk ohälsa och deras föräldrar får ofta inte nog med stöd och insatser", säger psykologen och författaren Katrin Bernstad.

Premium Även späda och små barn kan drabbas av psykisk ohälsa i form av stress, oro och nedstämdhet. Hur kan föräldrar känna igen symptomen och vilken hjälp finns att få? Psykologen Katrin Bernstad har skrivit en bok för att bidra till mer medvetenhet och diskussion om de minstas psykiska hälsa. Special Nest har intervjuat henne.

I över 20 år har Katrin Bernstad arbetat som psykolog på den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Victoriagården i Malmö. Där har hon träffat mängder med föräldrar med späda eller små barn som är drabbade av stress, oro och depressiva symptom. Mottagningen, som är en del av Region Skånes barn- och ungdomspsykiatri, är en av få i Sverige som tar emot barn i åldrarna 0-4 år och som erbjuder föräldrarna råd och stöd kopplat till exempelvis anknytningen och samspelet. Nu

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons