Nästa artikel

  • Omslaget till boken.

  • En händelserik matsituation. Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Den välkända barnpsykologen Malin Bergström har tillsammans med kollegan Clara Linnros skrivit en bok om föräldraskap under trotsåldern.

Premium Använd dig inte av rationella argument under bråk eller känsloutbrott utan vägled i stället barnet med tydlighet och bestämdhet. Barnpsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros är aktuella med en bok om hur föräldrar kan förhålla sig till och hantera barnens trotsålder – en jobbig men viktig utvecklingsperiod i barnens liv.

Barnpsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros träffar regelbundet föräldrar som känner rädsla inför den intensiva trotsåldern, som vanligen pågår när barnet är mellan ett och fyra år. Det är en händelserik period då barnet börjar lära sig gå, klättra, prata och, inte minst, uttrycka sin vilja genom att mer eller mindre häftigt säga nej. Striderna och bråken avlöser därför varandra – i köket när middagen ska ätas, i hallen när ytterkläderna ska tas på, på r

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons