Nästa artikel

  • "Många föräldrar med autism kanske tycker att vissa saker är komplicerade som inte alls är komplicerade för andra. Det skapar osäkerhet och dåligt samvete", säger Elisabet Norman Claesson, specialpedagog på Habilitering och hälsa inom Stockholms läns landsting som har skapat en digital handbok för föräldrar med autism.

Premium Hur kan man som förälder med autism få vardagen att fungera bättre och minska stressen? Denna fråga besvaras i en ny digital handbok som är framtagen av Aspergercenter och Internethabiliteringen inom Stockholms läns landsting. Special Nest har intervjuat specialpedagogen Elisabet Norman Claesson om handbokens syfte och innehåll.

För de allra flesta innebär det en stor omställning att bli förälder. Tidigare hade man kanske enbart ansvar för sig själv, nu ska tillvaron istället organiseras efter barnets behov. För personer med autismspektrumdiagnos blir denna omställning ofta större än för neurotypiska. Strategierna som tidigare har använts för att hantera vardagens aktiviteter sätts ur spel och är inte längre tillräckliga. Familjelivet kräver mer av de förmågor som personer med autism har svårt med

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons