Nästa artikel

Tanken med Webbkursen Koll på Asperger är att nå unga med diagnosen och få dem att öka sin kunskap. Tack vare ett pågående forskningsprojekt kommer kursen att finnas tillgänglig i hela Sverige de närmaste två åren.

– Bland ungdomar som har AST finns en del som inte kan eller vill ta sig till Habiliteringens mottagning. Med webbkursen kan vi nå fler, säger Elisabet Norman Claesson, specialpedagog och konsulent.

Hon arbetar på enheten Internethabilitering inom Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting. De startade sin verksamhet för ett år sedan. Idag erbjuder de en internetkurs för unga, men det finns planer på kurser även för vuxna och anhöriga.

Webbkursen Koll på Asperger erbjuds unga i åldern 16-25 år som har diagnos inom autismspektrumet och genomsnittlig begåvning.

– Man behöver också ha ett eget driv, så att man klarar att komma igång med en aktivitet och genomföra den, säger Elisabet Norman Claesson.

 

Allt kan skötas över nätet
Målsättningen är att öka deltagarnas kunskap om diagnosen och hur man själv fungerar. Hela kursen genomförs på nätet. Förut inledde man kursen med en informationsträff på mottagningen i Stockholm, men med webbkamera kommer även detta moment att kunna skötas över nätet.

Kursen pågår under nio veckor, med ett kapitel per vecka. De olika kapitlen handlar om socialt samspel, beteenden och intressen, att ta andras perspektiv (theory of mind), sammanhang och detaljer, exekutiva funktioner, begåvning och minne samt sinnesintryck (perception).

Varje kapitel tar högst en timme att genomföra. De följer samma struktur, med fyra delar: en faktadel, animerade filmer med ungdomars personliga berättelser, en beskrivning av hur personer utan AST fungerar och slutligen en del om hur man fungerar själv.

I kursen ingår skriftlig kontakt med handledare via en internetplattform. En gång i veckan svarar handledaren, och kan då exempelvis ge konkreta råd och tips.

– Tidigare erfarenhet visar att man kan må sämre en period under psykoedukation, när man får nya insikter om sin diagnos och vad det kommer att innebära för en. Därför är det viktigt att vi förmedlar hopp och pekar på möjliga strategier för framtiden. Vi tar också upp fördelarna och de styrkor man kan ha genom sin diagnos, säger Elisabet Norman Claesson.

 

Ska utvärderas vetenskapligt
Forskningsprojektet drivs av Habilitering & Hälsa ihop med Karolinska institutet. Just nu pågår en pilotstudie, den tredje i ordningen. Men till hösten planerar man att påbörja en mer noggrann utvärdering av metoden, en så kallad randomiserad studie. Personer som genomgår internethabilitering ska då jämföras med dem som inte får någon behandling. Syftet är att ta reda på om kursen ökar kunskapen om Aspergers syndrom,  om den påverkar hur man mår och tänker kring sin diagnos samt om den påverkar generell livskvalitet.

I studien lottas man till att antingen få gå kursen samma termin eller till en kontrollgrupp. Hamnar man i kontrollgruppen får man vänta med kursen till nästa termin. Hälften av kontrollgruppen är en aktiv grupp som får göra självstudier, den andra hälften står bara på väntelistan.

– Så vitt vi vet är detta den första webbkursen i världen som riktar sig till just unga med autismspektrumdiagnos. Generellt vet man att unga är svåra att nå, så om vi kan visa tydliga goda resultat, kan metoden få en spridning, säger Anna Backman, legitimerad psykolog och vetenskaplig samordnare för studien.

Webbkursen Koll på Asperger

  • Erbjuds personer mellan 16 och 25 år som har diagnos inom autismspektrumet och genomsnittlig begåvning
  • Det går att anmäla sig själv genom att skicka mejl till ihab@sll.se
  • Mer information om webbkursen finns på www.ungochasperger.se
Kategorier: 
Forskning
Annons