Nästa artikel

Det finns fortfarande platser kvar till två av de kurser som föreningen Mind arrangerar under nästa vecka. Kursen ”Psykisk ohälsa hos unga” äger rum 27 oktober och ”Grundkurs i psykisk ohälsa” 25 oktober.

Minds endagsutbildningar i Stockholm kräver inga speciella förkunskaper. Fokus är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och göra deltagaren trygg i att möta människor i kris. Tanken är att man efter kursen ska vara bättre rustad för att hantera svåra samtal med sina medmäniskor.  

Kursen ”Psykisk ohälsa hos unga” vänder sig till den som möter unga i sitt yrke eller privat. Den tar bland annat upp varför unga är särskilt utsatta, de vanligaste tillstånden och sjukdomarna samt hur du som vuxen kan hjälpa till. Kursen hålls i huvudsak av Sven Bremberg, barnläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska institutet.

”Grundkurs i psykisk ohälsa” är en kurs som vänder sig till den som vill lära sig mer om psykisk ohälsa generellt och få en bättre handlingsberedskap. Kursen hålls i huvudsak av Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska Insitutet.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons