Nästa artikel

  • Lillemor Bergquist och Susanne Norman driver Skolkonsulterna AB vars arbetssätt för studiero ledde till häftig kritik när det infördes på ett antal skolor i Kalix.

  • Här är ett exempel på en överenskommelse mellan skolan och eleven, samt utdrag från uppgiftslämningar till Skolinspektionen. Bilden är ett montage.

Premium Skolkonsulternas arbetssätt fick medvind 2019 efter att en problemskola hade kommit på fötter. När modellen tidigare i år infördes på skolor i Kalix uppstod en kritikstorm efter vittnesmål om bland annat fasthållningar av elever. Nu har kommunen tvingats backa. Kritikerna menar att arbetssättet för studiero i skolan har lett till att elever med npf har hamnat i kläm, men Susanne Norman, konsulten bakom den omtvistade metoden, avfärdar kritiken.

Under våren 2023 infördes ett nytt arbetssätt i en handfull klasser på Centrumskolan samt Djuptjärnsskolan i Kalix. Modellen har tagits fram av Skolkonsulterna AB. Barnen har undertecknat så kallade överenskommelser, eventuella överträdelser har lett till ”streck” som omvandlats till kvarsittningsminuter. Elever som inte har rättat sig efter tillsägelser har blivit utvisade ur klassrummet, ibland med fysiska ingripanden i form av fasthållningar, enligt flera vittnesmål. Arbetss

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons