Nästa artikel

  • Målsättningen med modellen Pax i skolan är att öka studieron och minska stöket i klassrummet.

  • Psykologen och doktoranden Gustav Nilsson är projektledare för den pågående studien av Pax i skolan.

  • "Styrkan i Pax-spelet ligger i att få ett tydligt och uppnåbart mål och att få kämpa tillsammans i små grupper", säger psykologen och doktoranden Gustav Nilsson.

Premium Att lustfyllt öva på självreglering står i fokus för "Pax i skolan", en metod som har visat sig leda till trygghet och studiero i klassrummen. Pax används idag av tusen låg- och mellanstadielärare i 30 kommuner och utvärderas just nu i en större forskningsstudie. Special Nest intervjuar doktoranden och psykologen Gustav Nilsson om metoden som är internationellt sett spridd och välstuderad – men som också har kritiserats av psykologen Bo Hejlskov Elvén.

Självreglering kan tyckas vara ett komplicerat ord men i grund och botten handlar det om förmågan att hantera sina tankar och känslor och styra sina handlingar. Självreglering är alltså centralt i en uppsjö mänskliga aktiviteter – för allt från kunskapsinhämtningen till de sociala relationerna – men ofta är det en egenskap som tas för given, trots att den är outvecklad hos många barn. Inom ramarna för modellen Pax i skolan finns ett annat synsätt på självreglering: att de

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons